Laser

Wat is laser?

Laser is een afkorting die staat voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, of in het Nederlands, lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling. Het bestaat uit een lichtbron die een smalle bundel licht voortbrengt met specifieke golflengtes.

Verschillende soorten lasers

Niet elke laser is hetzelfde en niet elke laser bereikt dus dezelfde effecten. Het grote verschil hierbij ligt in het vermogen dat het apparaat kan leveren. Een low level laser levert minder vermogen dan een high power laser. Hierdoor is een low level laser alleen geschikt voor oppervlakkige problemen. Een ander gevolg van het lagere vermogen is dat de behandelingsduur (per keer) langer is om een vergelijkbaar effect te verkrijgen en dat er ook meer behandelingen nodig zijn. Een nadeel van high power laser is dat door hun kracht veel warmte geproduceerd wordt in de weefsels die behandeld worden. De temperatuur kan zo hoog oplopen dat hierdoor juist weefselschade ontstaat.

Ik maak gebruik van de Asa MLS®laser (Multiwave Locked System). De MLS®laser is een aparte klasse onder de high power lasers. Deze combineert, door gelijktijdig gebruik van verschillende golflengten, de eigenschappen van low level laser en high level lasertherapie. De MLS®laser onderscheidt zich van ander high power laser apparaten door zijn veilige toepassing. Er is namelijk geen risico op hitte-schade doordat er gebruik wordt gemaakt van een combinatie van continue en gepulseerde straling. Hierdoor kan de laser heel gericht gedoseerd worden en heeft hij toch een snel effect.

Effecten van lasertherapie

De lichtgolven die gebruikt worden bij lasertherapie hebben een fotochemisch effect, dit houdt in dat de energievoorziening in de cel wordt gestimuleerd. Verder hebben de golven een fotothermisch effect, wat betekent dat er een lichte warmteontwikkeling in de cel ontstaat waardoor de bloedvaten verwijden en de circulatie verbetert. Hierdoor neemt de hoeveelheid zuurstof en nutriënten in het weefsel toe, maar wordt bijvoorbeeld ook lactaat (wat ontstaat bij verzuring van spieren) sneller afgevoerd. Het fotothermische effect heeft indirect ook een fotomechanisch effect op de cellen. De lokale temperatuurverschillen die ontstaan door het laserlicht stimuleren de cellen bij het uitvoeren en onderhouden van hun normale functies. De effectiviteit van de normale celfunctie wordt dus gestimuleerd waardoor weefsels beter kunnen herstellen. Lasertherapie heeft ook een ontstekingsremmend effect door directe toename van één van de regulerende ontstekingsremmende eiwitten. Dit regulerende eiwit zorgt indirect voor een afname van de ontstekingsreactie in de weefsels.

Laser zorgt voor energieproductie in alle cellen van alle weefsels! Laser heeft daarom een positieve invloed op alle beschadigde weefsels zoals spieren, botten, pezen, zenuwweefsel en huid.

Bij welke problemen kan lasertherapie ingezet worden?

Lasertherapie is dankzij zijn vermogen om diep in de weefsels door te dringen, effectief bij de behandeling van pijn, ontsteking en oedeem, het bevorderen van een snelle genezing van oppervlakkige letsels (wonden en zweren), verbetering van de lokale bloedsomloop, het herstel van beschadigde weefsels en daardoor vaak een verbetering van de kwaliteit van het leven van het dier (en eigenaar).

Concreet kan lasertherapie helpen bij volgende aandoeningen:

 • Artritis
 • Artrose
 • Bursitis/synovitis
 • Epiphysitis
 • Fracturen
 • Hoefbevangenheid (acuut en chronisch)
 • Hoefkatrolontsteking
 • Oedeem/zwelling/hematomen
 • Pijn (acuut en chronisch)
 • Nek- en rugpijn
 • Posttraumatisch herstel
 • Rehabilitatie
 • Sacro-iliacale problemen
 • Schiefels
 • Spiercontracturen
 • Tendinitis/desmitis (acuut en chronisch)
 • Trigger punten
 • Verstuiking/verrekking
 • Wonden (acuut, chronisch, slecht genezend)


De behandeling

De behandeling is pijnloos en duurt slechts een aantal minuten, afhankelijk van de plaats en behandelingstype. Tijdens de behandeling zal het dier geen gevoel van pijn/warmte waarnemen.Bij acute problemen kan het nodig zijn om dagelijks te behandelen, zeker wanneer er veel pijn is. Meer chronische problemen reageren beter wanneer er 2-3 x per week behandeld wordt, afbouwend naar 1 keer per week of om de 2 weken.Bij sommige acute problemen zijn 1-2 behandelingen voldoende. Bij meer chronische problemen kunnen 5-8 behandelingen nodig zijn of zelfs langdurige periodieke behandeling om pijn onder controle te houden. De effecten van laser therapie zijn cumulatief: de verbetering wordt groter en groter naarmate de sessies en dus het therapieplan vorderen. Daarom is het belangrijk om het voorop gestelde en geadviseerde aantal sessies te vervolledigen om maximaal effect te bereiken.