Osteopathie

Osteopathie gaat ervan uit dat alle weefsels in een lichaam moeten kunnen bewegen om het lichaam goed te laten functioneren. Alle weefsels: botten, gewichten, spieren, organen, bindweefselvliezen,.. Door ziekte, trauma of stress kan die beweeglijkheid verstoord raken, verminderen of helemaal verdwijnen. Zo een niet goed bewegende regio noemen we een blokkade of restrictie. Het goed functioneren van het lichaam wordt dan belemmerd en op termijn zal het lichaam klachten vertonen. Het kan zijn dat je een blokkade niet dadelijk opmerkt omdat een lichaam vaak heel goed in staat is om te compenseren. Zodra er echter te veel of te langdurig gecompenseerd moet worden, loopt op een gegeven moment de emmer over en gaat het dier klachten krijgen. Dit kan zich bij het paard uiten in gedragsproblemen, rijtechnische problemen maar ook algemene gezondheidsproblemen. Het doel van een osteopatische behandeling is het herstellen van de beweeglijkheid, waardoor het lichaam weer in een goed evenwicht kan komen en het dier weer de kans krijgt om lekker in zijn vel te zitten.